Tonto

Tonto jest inteligentnym urządzeniem, które rozdrabnia odpady, a następnie wypłukuje je do systemu kanalizacyjnego szpitala. Rozdrobnione odpady trafiają razem ze ściekami do oczyszczalni, gdzie ulegają dalszemu przetworzeniu. Tonto są instalowane na poszczególnych oddziałach szpitala, tak aby, jak najbardziej ułatwić pracę personelu.

Przyjazne w użytkowaniu

Okno na odpady znajduje się z przodu Tonto na ergonomicznej wysokości. Otwierane jest za pomocą pedału umieszczonego na dole urządzenia, więc kontakt dłoni z urządzeniem nie jest wymagany.

Higiena

Higiena jest priorytetem. Po każdym użyciu maszyna jest automatycznie czyszczona pod wysokim ciśnieniem i dezynfekowana. Dodatkowo Tonto automatycznie przeprowadza codzienną sesję samooczyszczania.

Prosty serwis i wymiana

W przypadku awarii Tonto można łatwo wymienić w czasie kilkudziesięciu minut. W szpitalu zawsze znajdują się zapasowe urządzenia, które mogą zastąpić Tonto, które ulegną awarii na czas naprawy. Oznacza to, że personel medyczny nie odciąga uwagi od swoich podstawowych zadań, częściej niż jest to absolutnie konieczne. Aby ułatwić łatwą i bezpieczną wymianę, opracowano stację dokującą w połączeniu ze specjalnym wózkiem paletowym.

Komunikacja online

Poprzez połączenie sieciowe każde Tonto wie, gdzie znajduje się w budynku i automatycznie dostosowując odpowiednio swoje ustawienia. Tonto komunikuje się z centrum danych i rejestruje wszystkie operacje, dzięki czemu szpital ma natychmiastowy wgląd w wydajność wszystkich Tonto i ile razy przetwarzane są materiały. Wszelkie awarie są automatycznie zgłaszane do w celu dokonania jak najszybszej reakcji.

Napisz do Nas!

  Łukasiewicza 10
  31-429 Kraków Poland
  www.pharmafilter.pl
  Łukasiewicza 10
  31-429 Kraków Poland
  www.blue-fifty.com

  Copyright © 2023. Pharmafilter.pl