OCZYSZCZALNIA

OCZYSZCZALNIA

Oczyszczalnia ścieków Pharmafilter korzystając z najlepszych dostępnych technologii (BAT – best avaliable technologies) w unikalny sposób łączy procesy przetwarzania odpadów oraz ścieków. Ścieki oraz rozdrobnione przez Tonto odpady trafiają za pośrednictwem kanalizacji do oczyszczalni a następnie są rozdzielane.

Odpady po oddzieleniu od ścieków  są po raz kolejny rozdrabniane, a następnie trafiają do zbiornika, w którym zachodzi fermentacja beztlenowa. Mikroorganizmy znajdujące się w zbiorniku żywią się organicznymi elementami odpadów i wytwarzają biogaz. W kolejnym etapie odpady są dezynfekowane termicznie w temperaturze powyżej 100°C w celu eliminacji niebezpiecznych patogenów. Po dekontaminacji odpady są magazynowane w kontenerze, który może być przetransportowany do pobliskiej spalarni odpadów komunalnych lub cementowni.

Ścieki po oddzieleniu od odpadów trafiają do biologicznego reaktora membranowego. W wyniku oddziaływania mikroorganizmów w różnych warunkach tlenowych usuwane są zanieczyszczenia biologiczne. Powstający w reaktorze osad ściekowy jest oddzielany i pompowany do zbiornika, w którym zachodzi fermentacja odpadów, dodatkowo dostarczając materii organicznej. Po oczyszczeniu biologicznym ścieki przechodzą przez membrany i są poddane dodatkowym etapom oczyszczania: ozonowaniu, filtracji na węglu aktywnym i dezynfekcji UV. W efekcie ścieki są oczyszczone w takim stopniu, że wszystkie pozostałości leków są usunięte, a ścieki mają taką jakość jak woda pitna.

Powstający w wyniku fermentacji odpadów biogaz jest spalany w jednostce kogeneracyjnej, w której wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło. Są one wykorzystywane w procesie, dzięki czemu cały system jest samowystarczalny i neutralny dla środowiska. Oczyszczalnia jest całkowicie hermetyczna. Spaliny i inne gazy wylotowe są oczyszczane, dzięki czemu nie są wydzielane żadne zapachy, które mogłyby być uciążliwe dla otoczenia.

Napisz do Nas!

  Łukasiewicza 10
  31-429 Kraków Poland
  www.pharmafilter.pl
  Łukasiewicza 10
  31-429 Kraków Poland
  www.blue-fifty.com

  Copyright © 2023. Pharmafilter.pl