Pharmafilter

Pharmafilter

Pharmafilter to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na bezpieczne gospodarowanie odpadami oraz ściekami w szpitalu. Pozwala na całkowitą rezygnację z transportu i magazynowania odpadów wewnątrz szpitala, co ogranicza nakłady pracy personelu oraz ryzyko występowania zakażeń wewnątrzszpitalnych. W wyniku działania nowoczesnej oczyszczalni odpady i ścieki są przetwarzane w taki sposób, że są pozbawione pozostałości leków oraz niebezpiecznych drobnoustrojów. Całość jest zasilana energią odnawialną powstałą w wyniku spalania biogazu wytworzonego z odpadów.

SZPITAL

System składa się z dwóch elementów: rozdrabniaczy Tonto rozmieszczonych w oddziałach szpitala oraz przyszpitalnej oczyszczalni ścieków.

ŚRODOWISKO

System Pharmafilter jest zaprojektowany w taki sposób, żeby miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Tonto to inteligentne rozdrabniacze odpadów połączone z siecią kanalizacyjną szpitala.
Oczyszczalnia Pharmafilter przetwarza wszystkie ścieki oraz odpady wytworzone w szpitalu.
System Pharmafilter jest zasilany energią odnawialną ze spalania biogazu, powstałego podczas przetwarzania odpadów i ścieków. Zmniejsza się ilość odpadów. Ścieki są oczyszczone i pozbawione pozostałości leków, które dzięki temu nie trafiają do środowiska naturalnego.

Korzyści Pharmafilter

Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Instalacja na miejscu usuwa wszystkie pozostałości leków, patogeny i inne mikrozanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla ludzi lub środowiska. Odpady nie są traktowane jako odpady niebezpieczne i nie muszą być spalane w specjalnych spalarniach, co obniża ich koszty gospodarowania.

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków

System Pharmafilter oczyszcza ścieki poprzez zastosowanie kilku nowoczesnych procesów. Po oczyszczeniu ścieki są tak czyste, że spełniają wymogi jakościowe dla wody pitnej. Mogą być wykorzystane ponownie w szpitalu jako woda procesowa lub do spłukiwania toalet.

Mniejsze nakłady pracy personelu

Mniejsze nakłady pracy personelu

Pharmafilter ułatwia personelowi medycznemu wykonywanie pracy, ponieważ system jest prosty w obsłudze i stwarza bardziej higieniczne środowisko pracy. Odpady nie muszą być transportowane i magazynowane, dzięki czemu personel może poświęcić czas na inne obowiązki. Windy i inne środki komunikacji są mniej obciążone, ponieważ odpady są transportowane kanalizacją.

Mniej zakażeń wewnątrzszpitalnych

Mniej zakażeń wewnątrzszpitalnych

Dzięki usunięciu transportu odpadów wewnątrz szpitala znacząco ograniczone są zakażenia wewnątrzszpitalne. Jest mniej kontaktu dłoni z odpadami i mniejsze ryzyko przenoszenia patogenów. Minimalizuje się ryzyko przypadkowego ukłucia igłami. Dzięki zastosowaniu jednorazowych biodegradowalnych akcesoriów, takich jak baseny, nie ma konieczności każdorazowego mycia i dezynfekcji.

Prosta i szybka instalacja

Prosta i szybka instalacja

System został specjalnie zaprojektowany, aby instalacja była szybka i łatwa. Tonto są dostarczane do szpitala gotowe do podłączenia. Oczyszczalnia ma budowę kontenerową, jest budowana w Holandii, a gotowe elementy są ze sobą łączone i instalowane na miejscu. W efekcie pełna instalacja systemu oczyszczania trwa zaledwie dwa miesiące.

Napisz do Nas!

  Łukasiewicza 10
  31-429 Kraków Poland
  www.pharmafilter.pl
  Łukasiewicza 10
  31-429 Kraków Poland
  www.blue-fifty.com

  Copyright © 2023. Pharmafilter.pl